Falih Rıfkı Atay

1894'te İstanbul'da doğdu. Darülfünun (İstanbul Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi'ni bitirdi. 20 Mart 1971'de İstanbul'da yaşamını yitirdi. 1911'de "Tecelli" dergisinde ilk şiirleri, Servet-i Fünun dergisinde ilk denemeleri yayınlandı. 1913'te Tanin gazetesinin başyazarı oldu. İstanbul mektupları, röportajlar, köşe yazıları yazdı.

1913-1914'te Bahriye ve Dahiliye kalemlerinde çalıştı. 1'inci Dünya Savaşı'nda yedeksubay olarak Suriye'de bulundu. 4'üncü Ordu Komutanı Cemal Paşa'nın özel kaleminde görev yaptı. Cemal Paşa Bahriye Nazırı olunca bakanlıkta çalışmaya başladı. Heybeliada Çarkçı Mektebi'nde Türkçe öğretmenliği yaptı.

1918'de birkaç arkadaşıyla birlikte Akşam gazetesini kurdu. Gazetenin Kurtuluş Savaşı'nı desteklemesi nedeniyle divan-ı harpte yargılanıp tutuklandı. 2'nci İnönü Savaşı'nın kazanılmasından sonra serbest bırakıldı, Anadolu'ya geçti.

1922'den sonra Bolu ve Ankara milletvekili olarak Meclis'e girdi. Atatürk'e yakın kişiler arasında yer aldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yayın organı olan Hakimiyet-i Milliye gazetesinde, ardından Ulus'ta yayınlanan köşe yazılarında, Osmanlı Devleti'nden Cumhuriyet'e geçişin yarattığı sorunlar üzerinde durdu. Yapılan reformları ve Batılılaşma çalışmalarını savundu.

Gezi yazılarıyla Cumhuriyet döneminin ilk örneklerini verdi. 1950'de Demokrat Parti iktidarından sonra 1952'de İstanbul'da "Dünya" gazetesini kurdu. Yaşamının sonuna kadar bu gazetede başyazılar ve röportajlar yazdı.
Falih Rıfkı Atay'ın Eserleri

Fıkra

Eski Saat (1933)
Niçin Kurtulmamak (1953)
Çile (1955)
İnanç (1965)
Pazar Konuşmaları (1966)

Anı (Hatıra)

Ateş ve Güneş (Suriye ve Filistin savaş anıları, 1918)
Zeytindağı (1932)
Mustafa Kemal'in Mütareke Defteri (1955)
Mustafa Kemal'in Ağzından Vahdettin (1955)
Çankaya (1961)
Batış Yılları (1963)
Kurtuluş (1966)
Atatürk Ne İdi? (1968)
Bayrak (1970)

Gezi

Faşist Roma, Kemalist Tiran, Kaybolmuş Makedonya (1930)
Deniz Aşırı (1931)
Yeni Rusya (1931)
Moskova-Roma (1932)
Bizim Akdeniz (1934)
Taymis Kıyıları (1934)
Tuna Kıyıları (1938)
Hind (1944)
Yolcu Defteri (1946)
Gezerek Gördüklerim (1970)

İnceleme

Başveren İnkılapçı (Ali Suavi Üzerine, 1954)
Atatürkçülük Nedir? (1966)
Londra Konferansı Mektupları (1933)
Türk Kanadı (1941)
Kanat Vuruşu (1945)

Monografi

Babanız Atatürk (çocuklar için, 1955)