Osmanlı Dönemi Ünlü Yazarları

Osmanlı dönemindeki ünlü yazarlar

Osmanlı Dönemi Yazarlar, Çevirmenler

Osmanlı Dönemi Yazarlar, Çevirmenler hakkında bilgiler

Sözlükler Hakkında Bilgiler

Sözlükler Hakkında Bilgiler

Osmanlıca Üzerine Haberler

Osmanlıca Üzerine Çıkan Haberler

Bazı Kelimelerin Sonuna Getirilen Tenvinli Eliflerde Tenvin Yazılmayabilir

Bazı kelimelerin sonuna gelen tenvinli eliflerde , tenvin işareti yazılmamaktadır. Yazılmamasına rağmen yinede kelimenin sonu an veya en şeklinde okunması gerekmektedir. Örnek :

سالما : sâlimen

Osmanlıca tartışması neye yaradı?

Bu yıl yapılan Eğitim Şurası Aralık başında toplandığında medyanın kulakları oradan gelecek tahrik edici haberlere çoktan dikilmişti. Şura esas olarak öğretmen sendikalarının temsilcilerinden oluşuyor ve önerileri de onlar getiriyorlar. İlaveten Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden bazıları ve eğitim konusunda uzmanlar ve öğrenci temsilcileri de katılıyor ama çıkacak tavsiye kararlarına asıl öğretmen sendikaları damga vuruyor.

Read the rest of this entry »

Osmanlıca / Osmanlı Türkçesi Terimi Üzerine

Son yıllarda Osmanlıca ve Osmanlı Türkçesi terimleri üzerine birtakım yazılar ve değerlendirmeler yapıldı, bu konuda metin kitapları ve sözlükler hazırlandı. Elbette hazırlanmaya da devam edilecek. Çünkü Osmanlı Devleti’nin varlığı süreci içinde oluşan, gelişen ve anıtsal eserler ortaya koyan Osmanlı Türkçesi üzerinde yapılan çalışmalar, henüz yeterli düzeyde değildir. Bu tür çalışmaların bilimsel yöntemlerle ortaya konulması da beklenmektedir.

Ancak son dönemde 19. yüzyılın ortalarından itibaren kullanılmaya başlanan, hatta o dönemde pek çok aydının ve yazarın bu terimin yanlışlığına itiraz etmelerine rağmen Osmanlıca sözü, yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan, özellikle de Türk Dil Kurumu’nun 1945 kurultayından sonra, bu yaklaşım iyiden iyiye belirginleşti ve Osmanlıcayı sanki Türkçenin dışında oluşmuş bir dil gibi, hatta bazı çevreler daha da ileri giderek bir “yabancı dil” gibi görmeye ve göstermeye çalıştı.

Read the rest of this entry »

OSMANLICA ÜZERİNE

Başbakanlık Osmanlı Arşivi Yayın Koordinatörlüğünde bulunan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi araştırma görevlisi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Zeki İzgöer ile Osmanlıca üzerine konuştuk.

Son günlerde devam etmekte olan Osmanlıcanın liselerde ders olarak okutulması tartışması var? Sizce Osmanlıcayı öğrenmek neden önemlidir?

Son günlerde Osmanlıca çerçevesinde yapılan tartışmalar aslında yeni değil. Son 10-15 yıldır genç nesillerimiz dedelerinden kalan mirasa sahip çıkmak istiyor. Onlardan miras kalan bazı eserleri, kitapları, yayın organlarını okumak ve anlamak istiyor. Çünkü 600 yıllık bir devletin bıraktığı miras ve bakiye gerçekten müthiştir. Bu bakiyenin içerisinde sadece Osmanlıya ait evrak değil bununla birlikte Osmanlının kurumlarına ve kuruluşlarına ait dokümanlar da bulunmaktadır. Ayrıca mezartaşları, kitabeler, mühürler de var.

Read the rest of this entry »

Osmanlıca ve Osmanlıca eğitim üzerine

Son zamanlarda baya bir popüler oldu bu konu, devlet erkanından berberdeki Ali amcaya kadar herkes Osmanlıca eğitim aşağı, Osmanlıca eğitim yukarı konuşup duruyor. Savunanların ve karşı çıkanların bazılarının işin özünü kavradıklarından, daha doğrusu samimi olduklarından şüphe etmek için haklı nedenlerim var.

Her şeyden önce “Osmanlıca” değil esasen “Türkçe“‘dir. Dilbilimci veya tarihçi değilim ancak Osmanlıca diye tabir edilen şeyin Türkçe, Arapça, Farsça ve –son zamanlarda– batıda konuşulan bazı dillerden kelimeler içeren bir karma olduğunu biliyorum. Buna dayanarak bugün konuştuğumuz dile de pek tabi Osmanlıca diyebiliriz. Bundan 100 – 150 yıl öncesi ile bugünün tek farkı artık kelime dağarcığımızın çok daha dar olması ve Arap alfabesi yerine Latin alfabesini kullanıyor olmamız.

Peki o zaman sorun ne? Tüm bu insanların Osmanlıca veya Osmanlıca eğitim ile alıp veremediği ne?

Read the rest of this entry »

Niçin Osmanlıca Öğrenmeliyiz?

Bir milletin mukaddesatına ve değerlerine savaş açanların o millete verdiği zarar mı büyüktür yoksa ülkesini ele geçirmeye çalışan düşmanların o ülkeye vereceği zarar mı büyüktür diye bir sual sorulsa; aklı başında ve insaf sahibi olanlar kültürüne ve değerlerine verilen zarar daha büyüktür diyecektir. Çünkü vicdan ve akıl sahipleri bilir ki,tarihine ve mukaddesatına düşmanlık edip o değerleri ortadan kaldırmaya çalışanların milletine vereceği zarar,toplumun geleceğine ve zihniyetine yönelik olacağı için tarih bağı ve değerlerinden ilişiği kesilen milletler ister istemez mazisine düşman, atasını sevmeyen, kökünü beğenmeyen soysuz nesiller olacaktır.

Read the rest of this entry »

Bütün Türkçe yazılar osmanlıcaya aktarılabilir mi?

Herşeyden önce osmanlıca ile türkçe birbirinden farklı iki dil değildir. Osmanlıca diye kast edilen türkçenin osmanlı harfleri ile yazılmasıdır. Bugün Türkçe diye dile getirdiğimiz şey ise Türkçenin latin harfleri ile yazılmasından ibarettir.

O yüzden bugün 1928 den bugüne üretilmiş bütün latin harfleri ile yazılmış kitap yazı içerik veriler osmanlı harflerine aktarılabilir mi? bu mümkün mü?

1928 yılında bin yıllık osmanlı arşivini latine çevirmek imkansızdı. Böyle bir bütçe ve alt yapı zaten yoktu. Herşey sıfırdan başlamıştı. Ve o günden yüzyıl sonrası asla hayal bile edilemezdi. Şu an açtığımız bu başlık bile o gün için imkansızdı.

Fakat bugüne gelindiğinde köprünün altından çok sular aktı. Bilgisayar teknoloji dünyaya sardı. Artık türkçe bütün bilgiler digital ortamda. Bütün kitaplar yazılar herşey bilgisayarda yazılıyor. Son 25-30 senenin tüm verileri digital ortamda.

Read the rest of this entry »

'Kök'lerimize Gitmek İçin Osmanlıca Şart'

"Bizi biz yapan, özellikli yapan dil olduğu için ve insanlar artık bunun farkına vardığı için Osmanlı Türkçesi önemli hale geldi. Birçok insan dedesinden kalan bir tapu senedini, bir mezar taşını, bir kitabı okuyabilmek istiyor."

Peki ecdadımızın dili Osmanlıca nasıl bir dil? Öğrencilere ne gibi bir katkısı olacak? Osmanlıca öğrenmek kolay mı, zor mu? Osmanlıca alfabesi nasıl bir alfabe? Tüm bu soruların cevabını Milli Gazete Osmanlıca'nın kitabını yazan İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dil Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hayati Develi'ye sordu. İşte sorular ve cevapları;

Osmanlıca nasıl bir dil?

Read the rest of this entry »

Geçmişten Bugüne Osmanlıca Tartışmaları!

Geçtiğimiz hafta Osmanlıca`nın liselerde seçmeli ders müfredatına alınması kararlaştırılınca konuyla ilgili tartışmalar alevlendi. Durumu memnuniyetle karşılayanlar gibi durumdan hiç hoşnut olmayanlar da var. İleride zorunlu hale getirilebileceği ihtimali bir kenarda dursun; Osmanlıca şöyle ya da böyle lise ders müfredatına girmiştir. Böylece 1928’den sonra sosyal hayatın dışına itilen Osmanlıca yaklaşık doksan yıl aradan sonra tekrar sosyal hayatın içinde olacak. Bunun kazanımı veya kaybını ise zaman gösterecek.

Eğitim müfredatıyla gündeme gelen Osmanlıca`nın sosyal hayatta edindiği yer kadar kültür ve edebiyat dünyasında da edindiği bir yer var. Şahsen Osmanlıca`yı önemli kılan sahanın kültür ve edebiyat olduğu kanaatindeyim. Zaten yıllardır Osmanlıca`yı tartışma konusu yapan en önemli unsur bu idi. Tabii siyasî tartışmalara malzeme olmaktan da kurtulamadı. Özellikle 70’li yılların entelektüel tartışmalarında Osmanlıca`nın ciddi bir yer edindiği görülüyor.

Read the rest of this entry »

Osmanlıca Öğrenmek Ne Kadar Zor Ne Kadar Kolay?

OSMANLICA ÖĞRENMEK NE KADAR ZOR NE KADAR KOLAY?Maarifin tedrisinden geçmiş aziz milletin her ferdi gibi ben de İlk defa Osmanlıca kelimesini ilkokul birinci sınıfta öğretmenimizden duymuştum. Harf inkılâbı anlatılırken eski harfler eciş bücüştü, okunması zordu gibi matbu cümleler kuruluyordu. Dolayısıyla da bizler Osmanlıca ile daha hiç karşılaşmadan, ona dair bir önyargı zihinlerimizde yer ediyordu.

Osmanlıcayı öğrenilmesi gereken bir yabancı dil gibi algılıyordum. Ta ki bir yaz Kur’an Kursu’nda okuduğumuz Karabaş Tecvidi’nin arkasındaki Osmanlıca metinleri görene kadar. Kuran-ı Kerimi okumayı söktükten sonra tecvid kısmına geçtiğimizde Elif Ba’nın arkasında bulunan metinlerin Osmanlıca olduğunu sonradan anladım. Üstünde harekeler vardı. Ve okuduğumuzda Türkçe kelimeler ve cümleler ortaya çıkıyordu. Çok hoşuma gitmişti. Hala ezberimdedir, bu metinin girizgahı;

“Allah Teâlâ’ya hamd-ü senadan ve Resulüne ve ali ashabına salat-u selamdan sonra harfi med üçtür.” şeklinde idi.

Read the rest of this entry »

Osmanlıca'da Kullanılan Farsça Kelimerdeki İsimden İsim Yapma Ekleri

Farsça'da bazı isimden isim yapma ekleri ve yazılışları aşağıdaki gibidir :

بان (-bân) : Bir şeyi muhafaza eden , koruyan anlamı verir. Örneğin : باغبان (bağbân : bağ bekçisi, bahçevan) , سايه بان (sayebân : gölgelik)
دان (-dân) : Bir şeyin korunduğu veya muhafaza edildiği alet. Örneğin : چايدان (çaydân)
کاه (-gâh) : Yer ve zaman belirtir. Örneğin : اوردوكاه (ordugâh : ordunun bulunduğu yer) , اقامتکاه (ikâmetgâh)
کان (-gân) : Örneğin : بازاركاه (bâzârgân->bezirgan=tacir)
کده (-gede) : Yer ismi yapar. Örneğin : ميکده (meygede:meyhane)
ستان : Yer ve zaman özelliği verir. Örneğin : تركستان (Türkistan) , زمكستان (zemistan - kış mevsimi)
كار (-kâr), گار (-gâr) , كر )-ger) : Bir işi sürekli yapma ve meslek edinmiş anlamı verir. Örneğin : زيانكار (ziyankâr) , زركر (zerger : kuyumcu)
سار (-sâr) : Yer ismi yapar. سنکسار (seng-sar : taşlık)
شن (-şen) : Yer ismi yapar. کلشن (gülşen : gül bahçesi)

Read the rest of this entry »

Sponsorlu bağlantılar

Anket

Osmanlıca okuyabiliyor musunuz: