Osmanlıca Bazı Kavramlar

Hat
Tanım: Arap alfabesiyle yazılmış yazı
Siyakat
Tanım: Osmanlı devletinde daha çok mali konularda tutulan kayıtlarda (tapu kayıtları, vergi defterleri vb..) kullanılan yazı biçimi
Keşîde
Tanım: Bir harfin ahenkli görünmesi için uzatılarak yazılması
Tanım: Bir yazıda ahenkli görünmesi için harfe eklenen uzatma
Tanım: Bir harfin üzerinde koyulan kısa eğik çizgi. Örneğin gef harfinin üstündeki eğik çizgi "keşîde"dir
Keşideli Harf (Keşide Harf)
Tanım: Bir yazıda ahenkli görünmesi için uzatılarak yazılmış harf


Keşide Etmek (Yapmak)
Tanım: Bir harfi , olduğundan daha uzatarak ahenkli bir şekilde yazmak. Kelime anlamı çekmiş, çekilmiş anlamına gelmektedir
Vâv-ı Ma’dûle
Tanım: Farsça kökenli kelimelerde Hı (خ) harfinden sonra elif veya ye harfi geldiğinde okunmayan vav (و) harfi. Örneğin خواب (hâb) kelimesinde vav (و) harfi okunmaz. Vav harfi Hı sesinin farklı bir ses olarak okunması gerektiğini belirtmek için koyulmuştur ancak bu farklı Hı sesi genellikle normal Hı sesi gibi okunur
Hurûf-ı Med
Tanım: Eski Türkçe'de (Farsça ve Arapça'da) a, u ve i seslerinin uzun okunmasını sağlayan elif , vav ve ye harfi

Farsça Mastar Eki

Farsça mastar eki دن (-den) ve تن (-ten) 'dir. Bu ekler kaldırıldığında fiilin kökükalır ve Türkçe'deki gibi bu ikinci şahır emir kipidir.

İlletli Harf
Tanım: Elif, vav ve ye harfine verilen isim

Hurûf-ı Şemsiyye
Tanım: Bir kelimenin önüne gelen harfi-i ta'rîf (ال) ifadesindeki lam harfini kelimenin ilk harfindeki ses haline getiren harfler. Örneğin el-şems ifadesi eş-şems haline dönüşmektedir. Lam harfinin dönüşmediğiHurûf-ı Kameriye
Tanım: Bir kelimenin önüne gelen harfi-i ta'rîf (ال) ifadesindeki lam harfini kendi sesi haline döndürmeyen yani hurûf-ı şemsiyye olmayan harfler. Örneğin el-şems ifadesi eş-şems haline gelirken Örneği el-şems ifadesi eş-şems haline gelirken el-vatan kelimesi ev-vatan haline dönüşmemektedir.
Osmanlıca Dersleri