Osmanlıca'da Zamirlerin Yazımı

Eski Türkçe'de zamirler aşağıdaki gibi yazılırlar :

Ben : بن
Sen : سن
O : او
Biz : بز
Siz : سز
Onlar : اونلر
Osmanlıca Dersleri