Osmanlı Alfabesinde Bazı Seslerin Kalın ve İnce Harfleri

Osmanlı alfabesinde tek ses için ince ve kalın olarak iki harf gösterimi bulunmaktadır. Hem kalını hem incesi olan sesler aşağıdaki gibidir:

k sesi , kalın : kaf (ق) ; ince : kef (ك)
t sesi , kalın : tı (ط) ; ince : te (ت)
z sesi, kalın : zı (ظ) ; ince : ze (ز)
s sesi, kalın : sad (ص) ; ince : sin (س)
ğ sesi, kalın : gayın (ع) ; ince : gef (ﮒ)

Not: Türkçe kökenli kelimelerde genellikle ince sesliler tercih edilmektedir.
Osmanlıca Dersleri