Osmanlı Alfabesini Oluşturan Harfler ve Sesleri

Osmanlı alfabesi aşağıdaki harfleri içermektedir :
ﺍ (elif) , a veya e sesini verir. Türkçe kelimelerde sesli harf olarak A yerine kullanılır. Arapça ve Farsça kelimelerde uzatma olarak (Â) okunur
ﺀ (hemze) , elif gibi okunur ve genellikle arapça olan kelimelerde kullanılır
ب (be), b sesi
ﭖ (pe) , pe sesi, Türkçe ve Farsça kelimelerde bulunur
ت (te) , t sesi, ince seslilerde kullanılır
ث (se) , s harfi hafif peltek s gibi okunur. t ile s arası bir sestir. Sadece Arapça kelimelerde kullanılır
ج (cīm) , c sesi
ﭺ (çim) , ç sesi. Bu harf Farsça'dan geçmiştir ve Arapça kelimelerde bulunmaz
ح (ha) , kalın ha sesi. Türkçe kelimelerde az kullanılır
خ (hı) , kalın ve sert bir sestir. Türkçe kelimelerde az kullanılır
د (dal) , d sesi
ذ (zel) , z sesi. Sadece Arapça kelimelerde kullanılır
ر (re) , r sesi
ز (ze) , z sesi. Türkçe kelimelerde kullanılır
ﮊ (je) , j sesi. Bu harf Farsçadan geçmiştir ve Arapça kelimelerde bulunmaz
س (sin) , s sesi , genellikle ince seslilerde kullanılır
ش (şin) , ş sesi
ص (sad) , s sesi, daha çok kalın seslilerde kullanılır
ض (dad) , bazen kalın d bazen kalın s okunur, Türkçe kelimelerde kullanılmaz
ط (tı) , t sesi, genellikler kalın sesler için kullanılır
ظ (zı) , z sesi. Türkçe kelimelerde kullanılmaz
ع (ayn) , Türkçe kelimelerde kullanılmaz. Kendinden önce herekeye göre A,I,O okunabilir. Hereke yok ise ' kesik okunur
غ (ğayn) , g veya ğ sesini verir, kalın seslilerde kullanılır
ف (fe) , f sesi
ق (kaf) , k, sesi, kalın seslerde kullanılır.
ك (kef) , ke sesi, ince seslerde ile kullanılır
ﮒ (gef veya kef-i farisi), genellikle g ve ğ harfini okutur
ﯓ (kâf-i türki veya sağır kef veya nazal N) , türkçede bulunana n'den sonra g sesinin okunması
ل (lam) , l sesi
م (mim) , m sesi
ن (nun) , n sesi
و (vav) , v sesi, o,ö,u,ü sesi yerine de kullanılır
هـ (he) , h sesi , genellikler ince sesliler ile kullanılır. e sesi yerine de kullanılır
ﻻ lamelif , lam ve elif sesini birlikte verir
ي (ye) , y sesi, I veya İ sesi yerine de kullanılır.
Osmanlıca Dersleri