Osmanlıca'da İyelik Eklerinin Yazımı

Eski türk alfabesinde iyelik eklerinin yazımı aşağıdaki gibidir :

1. tekil (-m) : م . Örnek : بابام (babam)
2. tekil (-n) : ك . Örnek : باباك (baban)
3. tekil (-si) : سى. Örnek : باباسى (babası)
1.çoğul (-miz) : مز . Örnek : بابامز (babamız)
2. çoğul (-niz) : كز . Örnek : باباكز (babanız)
3. çoğul (-leri) : لرى . Örnek : بابالرى (babaları)
Osmanlıca Dersleri