Osmanlıca Alfabesindeki Harflerin (Osmanlıca) Arap, Fars ve Türk Alfabesine Göre Dağılımı

Eski Türkçe alfebesinde Arap ve Fars alfabesine özgü olan ve sadece Türk alfabesinde bulunanan ünsüzler aşağıdaki gibi gibidir :

Arap Alfabesine özgü olanlar : ء (hemze), ث (se), ذ (zel), ح(ha), ص (sad), ض (dad), ط (tı), ظ (zı), ع (ayın)
Fars Alfabesine özgü olanlar : پ (pe), چ (çim), ژ (je), گ(gef)
Türk Alfabesine özgü olanlar : ﯓ (nazal N)
Osmanlıca Dersleri