Osmanlıca'da Kullanılan Farsça Kelimerdeki İsimden İsim Yapma Ekleri

Farsça'da bazı isimden isim yapma ekleri ve yazılışları aşağıdaki gibidir :

بان (-bân) : Bir şeyi muhafaza eden , koruyan anlamı verir. Örneğin : باغبان (bağbân : bağ bekçisi, bahçevan) , سايه بان (sayebân : gölgelik)
دان (-dân) : Bir şeyin korunduğu veya muhafaza edildiği alet. Örneğin : چايدان (çaydân)
کاه (-gâh) : Yer ve zaman belirtir. Örneğin : اوردوكاه (ordugâh : ordunun bulunduğu yer) , اقامتکاه (ikâmetgâh)
کان (-gân) : Örneğin : بازاركاه (bâzârgân->bezirgan=tacir)
کده (-gede) : Yer ismi yapar. Örneğin : ميکده (meygede:meyhane)
ستان : Yer ve zaman özelliği verir. Örneğin : تركستان (Türkistan) , زمكستان (zemistan - kış mevsimi)
كار (-kâr), گار (-gâr) , كر )-ger) : Bir işi sürekli yapma ve meslek edinmiş anlamı verir. Örneğin : زيانكار (ziyankâr) , زركر (zerger : kuyumcu)
سار (-sâr) : Yer ismi yapar. سنکسار (seng-sar : taşlık)
شن (-şen) : Yer ismi yapar. کلشن (gülşen : gül bahçesi)
زار (zâr) : Yer ismi yapar. كلزار (gülzâr : gül bahçesi)
ی (î) : Aidiyet sağlar veya bir aleti kullananı belirtir veya -lik eki gibi kullanılır. Örneğin : ايرانى (İranî:İranlı) , چنكى (çengî : çeng çalan), هيچی (hiçî : hiçlik), آهستكى (aheste(g)î : ahestelik)
چه (-çe,içe) : Küçültme. باغچه (bağ-çe : küçük bağ)
Osmanlıca Dersleri