Osmanlı Türkçesi

Osmanlı Türkçesi Osmanlı Türkçesi ile alakalı bilgiler haberler ve Osmanlıca

Osmanlıca'da İsimlerin Müenneslik (Dişilik) Belirtileri

Eski Türkçe'de bir ismin müenneslik (dişilik) belirtileri aşağıdaki gibidir :

Kelime sonunda te(ت) (te aslî harf ise dişilik belirtisi değildir) veya ha-i resmiye (ه) (Arapça'da bu harfler yerine sadece kapalı te (ة) kullanılır) harfi kullanımı
Kelime sonunda kısa elif (ى) harfi kullanımı. Kısa elif zaid harf olmalıdır (aslî harf değildir) ve a sesi ile okunur
Kelime sonunda uzun elif (اء) harfi kullanımı. Osmanlı Türkçesinde az kullanılır ve kullanıldığı yerlerde hemze (ء) koyulmaz

Osmanlı Alfabesini Oluşturan Harfler ve Sesleri

Osmanlı alfabesi aşağıdaki harfleri içermektedir :
ﺍ (elif) , a veya e sesini verir. Türkçe kelimelerde sesli harf olarak A yerine kullanılır. Arapça ve Farsça kelimelerde uzatma olarak (Â) okunur
ﺀ (hemze) , elif gibi okunur ve genellikle arapça olan kelimelerde kullanılır
ب (be), b sesi
ﭖ (pe) , pe sesi, Türkçe ve Farsça kelimelerde bulunur
ت (te) , t sesi, ince seslilerde kullanılır
ث (se) , s harfi hafif peltek s gibi okunur. t ile s arası bir sestir. Sadece Arapça kelimelerde kullanılır
ج (cīm) , c sesi
ﭺ (çim) , ç sesi. Bu harf Farsça'dan geçmiştir ve Arapça kelimelerde bulunmaz
ح (ha) , kalın ha sesi. Türkçe kelimelerde az kullanılır
خ (hı) , kalın ve sert bir sestir. Türkçe kelimelerde az kullanılır
د (dal) , d sesi
ذ (zel) , z sesi. Sadece Arapça kelimelerde kullanılır
ر (re) , r sesi
ز (ze) , z sesi. Türkçe kelimelerde kullanılır